About

NL

De uitvinding van de fotografie is een van de wonderlijkste ontwikkelingen. Zonder fotografie zou alle menselijke geschiedenis verzonnen kunnen zijn. Het telt als bewijs voor alles dat ooit bestaan heeft. Mijn bronnen zijn veelal foto’s uit het begin van de moderne fotografie in 1826 tot en met ongeveer 1910. Ze laten mij verwonderen over in onbruik geraakte voorwerpen en weggevaagde architectuur. Vanuit een geloof dat het leven in die tijd authentiek en geborgen was, en het gebrek hieraan in het heden, ben ik nostalgisch voor een tijd die ik nooit gekend heb. In mijn werk geef ik aan een verdwenen entiteiten opnieuw bezieling en verzorg ik mijn verlangens naar een geborgen verleden.

Daphne Standaar is geboren in Rotterdam (1992) en heeft na het behalen van het diploma grafische vormgeving in Rotterdam aan de KABK (Den Haag) de opleiding Beeldende Kunsten gestudeerd.

ENG

The invention of photography is one of the most sensational of all time. Without photographs, all human history could have been made up. They count as evidence for everything that has ever existed. My base contains mostly of photographs from the beginning of photography in 1826 till around 1910. They make me wonder curiously about long outdated objects and vanished architecture. Springing from a belief that life in that time was authentic and uncomplicated, and the lack hereof in the present, I am nostalgic for a time that I have never known. In my work I give lost entities back a sense of momentousness, as well as I nurture my longing to the past.

Daphne Standaar is born in Rotterdam (1992) and has, after acquiring the diploma for graphic designing in Rotterdam, studied Fine Arts at the KABK (Den Haag).